نسیمِ بهاریِ پغمان

ای نسیمِ بهاریِ پغمان

says it all…

Advertisements

~ by safrang on April 18, 2009.

One Response to “نسیمِ بهاریِ پغمان”

  1. ای نسیم بهاری پغمان
    به خانه های غیر متروک گذری کن
    به شکم های سیر گزمه های دم در سیاف
    به سگهای ولگرد نزدیک ارگ
    ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: