ببارید

امروز کابل در گرو بارانکی خرد خرد -آنچنانکه بیهقی باری گفته بود– هست. چنان که طبیعت را تازه و آدم ها را هم تازه میکند

صبح که از خانه بیرون آمدم و باران را دیدم به یاد این شعرِ به یاد ماندنیِ ابو طالب مظفری افتادم

ببارید ای ابر های جلالی
بر این کهنه ابریقِ خشکِ سفالی
ببارید تا آبرویش بریزد
چرا مانده این گونه از عشق خالی؟

Advertisements

~ by safrang on March 3, 2009.

One Response to “ببارید”

  1. […] for this, even if he had not written anything else -and mozzafari has written a lot of good poetry. ببارید ای ابر های جلالی بر این کهنه ابریقِ خشکِ سفالی ببارید […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: