از خوابیدنِ زیرِ شتر

من که همین الحال به قول
این بلاگر
:زیر شتر خوابیده ام دقیقا میدانم چه احساسی است

دو هفته ی دیگر تا مراسم عروسی ما باقی مانده است . بیشتر کارها هنوز باقی مانده است . این روزها و شب ها وقت کم می آوریم . این مراسم و تشریفات مربوط به آن به قدری هست که بعد ها بشود یک کتاب راجع به آن نوشت . برخی خواسته ی خودمان است . برخی خواسته ی خانواده مان . اصلن هم قصد نداریم تا روشنفکر نمایی کنیم و با رسم ها و سنت ها در بیفتیم . نمی خواهیم هیچ شیرینی را به کام خانواده و خودمان تلخ کنیم . ژانگولر بازی هایمان را نگه داشته ایم برای خودمان و شاید فرزندانمان . شاید هم همین رسوم را منتقل کنیم به نسل بعد همین طور دست نخورده . چه قدر هم دلمان می خواست مثل سال های نه چندان دور پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایمان هنوز هم مراسم طبق کشی و خنچه بازی به راه بود . دوستان هم لطف دارند و همچنان شرمنده مان می کنند و مرتب جویای احوالمان .از همین تریبون و جایگاه ازشان تشکر می کنیم و سپاس فراوان برایشان می فرستیم . خبر های بعدی از ما را یحتمل در وبلاگ برادران با وفایمان میرزا ژیرس آقا قف ! و هاچ سیمور عسل بخوانید ! که البته اگر وقت داشتند – که وظیفه ی خطیر ایاب و ذهاب آبجیان بی مرام مراسم بر شانه و عهده ی این دو بزرگوار نهاده شده است – اجرشان هم با همان آبجیان ! انشالله که بشود و بتوانیم وقتی این شتر رویشان خوابید سوار شتر بشویم و جبرانشان کنیم . احتمالن هفته ی بعد از مراسم را هم نخواهیم بود . این شب ها هم هر وقت که وقت می کنیم جلسات شبانه مان را به راه می کنیم و با دوستان گپ می زنیم . چیز بیشتری برای نوشتن به ذهنمان نمی رسد . این لامصب ! درگیری مراسم عروسی چیزی هست که به شدت می دواندمان و می خواباندمان ! شما از کسی که زیر شتر خوابیده است انتظار دیگری هم دارید ؟

بلاگِ آراز

Advertisements

~ by safrang on December 19, 2008.

One Response to “از خوابیدنِ زیرِ شتر”

  1. مبارک مبارک

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: