بر چه فرود آمدیم؟

هر نفس آوازِ عشق، می رسد از چپ و راست
ما به فلک می رویم، عزم تماشا که راست

ما به فلک بوده ایم، یارِ ملَک بوده ایم
باز همانجا رویم، جمله که آن شهرِ ماست

گوهرِ پاک از کجا، عالم خاک از کجا
بر چه فرود آمدیت؟ بار کنید این چه جاست؟

مولانا-

:ما به فلک می رویم

،مرتبط با افکار امروزیِ من
و این دو قطعه نقاشی از استاد فرشجیان و تیتیان که سرلوح این صفحه اند

Advertisements

~ by safrang on November 15, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: