دُرِ سُفته: سی و سه – به هر زبان که تو دانی

یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی

حافظ-

Advertisements

~ by safrang on November 13, 2008.

One Response to “دُرِ سُفته: سی و سه – به هر زبان که تو دانی”

  1. […] به ادامهء دُرِ سُفته: سی و سه – به هر زبان که تو دانی و به مناسبت اینکه امروز در اخیر یک جلسه من به یک جلدِ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: