سنگِ صبور

گفته شد رمان عتیق رحیمی به نام سنگ صبور برندهء جایزه سال ادبیات فرانسه شد که سخت به وجدم آورد چون این دیگر کار ساده ی نیست و عمیقتر از حضور متداوم در لست پرفروش های روزنامه نیویورک تایمز هست و من که با شناخت کمی که از نویسنده دارم میدانم که هنر کرده و همت به خرچ داده و خیلی شاید خونِ دل و دودِ چراغ خورده تا این ممکن شده آنهم در فرانسه و به زبان فرانسه و از زبانحال یک زن در باب زنده گی خصوصی اش. و الحق اگر کسی مهربان شود و این کتاب را برایم بفرستد دیگر تا ابد به گفته بچه های قریه پدرش را دعا خواهم کرد.

Advertisements

~ by safrang on November 12, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: