به کجا چنین شتابان

نسیم (گون از نسیم پرسید) امروز در بلاگش نوشته که از این خاکبادکده رفته برای مدتی. هم نوشته که عده ای گفته اند بر نگرد. من هم پیامی از زبان کدکنی برایش نوشتم که چون از یک حافظه خاکباد گرفته بر می خاست کمی غلط از آب در آمد. این هم برای نسیمِ رفته

به کجا چنین شتابان

به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید
دلِ من گرفته زینجا، هوسِ سفر نداری؟
زغبار این بیابان
همه آرزویم اما… چه کنم که بسته پایم

به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم
سفرت به خیر اما تو و دوستی خدارا
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام مارا

شفیعی کدکنی-

*
:مرتبط

خدا حافظ پرستو ها

خدا حافظ گل سوری

Advertisements

~ by safrang on June 29, 2008.

One Response to “به کجا چنین شتابان”

  1. […] به کجا چنین شتابان […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: