مرغ هوا

aaraaaaam tarin

-from s. sepehri’s website, which if you have not visited yet, you already must.

Advertisements

~ by safrang on June 15, 2008.

One Response to “مرغ هوا”

 1. dear hamesha,
  I sent you a farsi letter ( to your gmail address);
  مولوی می گفت : مومنان مار خالص نیستند و ماهی خالص نیستند مار -ماهی اند
  نیم دست راست شان ماهی است و نیم دست چپ مار
  آن نیم به باد و خاک می کشد
  و ساعتی این نیم به طلب دریا می کشد
  ای بنده ی مومن که نیم تو مار است و نیم تو ماهی
  ساعتی رو به ماهی کن

  شاید نجات در همنوایی با مرغ و ماهی است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: