باز گویی در جهان دیگری هستم

لحظهء دیدار

لحظهء دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام، مستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
!های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ
!های! نپریشی صفای زلفکم را، دست
وآبرویم را نریزی، دل
-ای نخورده مست-
.لحظهء دیدار نزدیک است

م.امید-

Advertisements

~ by safrang on June 15, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: