نازی

because the picture that akram osman drew of naazi will forever remain etched in his readers’ minds:

نازی، سبزهء دلکش بود مثل فلفل. آن سالها که پدرش در گجرات و بنگاله و پتیاله دنبال حیل کلان و حیل خورد و دال چینی و انار دانه میگشت، آفتاب حسود آن دیار که سپید اندامی به لطافت نازی را دیده نداشت، عقرب وار چندان نیشش می زند که پاک گندمی رنگ میشود. گفتی از تیره و تبارِ دروگران بوده است. غلام پیشتر ها فکر میکرد که صرف کابلی دخترهای سفید پوست و یک لا و نازک اندام زیبایند و اما بعد از دیدار نازی، در می یابد که سبزهء دلکش بهتر است. چه اگر سفید خود را نیاراید و از سرخی و سفیده مدد نگیرد، پِک بیرندگ میشود. مثل شیربرنج که طعم دارد و رخش ندارد. ولی به روی گندمی هرچه بنگری، سیر نمی شوی. و شاید طعم مدام نانِ گندم از همین خاطر باشد

Advertisements

~ by safrang on May 24, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: