دور از نگاه مادرم

دور از نگاه مادرم خط های باطل را
از مشق های کهنه ی خود پاک می کردم

از فروغ فرخزاد

*

an image to fill your heart with nostalgia for innocence lost.

Advertisements

~ by safrang on February 25, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: