هوا بس ناجوانمردانه سرد است آی

چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟
فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود، پنهان است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان
نفسها ابر، دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلور آجین
زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است

زمستان، نوشته مهدی اخوان ثالث-

**
Translation of the excerpts above (full translation of the poem “The Winter” available here):

It is not too late
It is not midnight
There is no morning
Don’t be fooled by the dawn’s false trap.

My frozen red ears
Bespeak winter’s harsh slap.
And your universal sun
At the mercy of each breath,
Rather than your coffin
Brightens the hidden cave of death.

Dear friend, with wine,
Illumine the sight;
Night is day
Day is night.

They’ll ignore your greeting
Amid this depressing weather
Doors are shut
Heads on chests
Hands hidden,
Hopes are cruelly cut.

Trees are but
Crystalline skeletons,
The sky’s moved closer;
The land is devoid of life,
Dimmed are the sun and the moon
Winter is rife.

Advertisements

~ by safrang on January 12, 2008.

One Response to “هوا بس ناجوانمردانه سرد است آی”

  1. Beautiful picture and poem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: