شکیبیدن

توان صبر کردن
برای رو در رویی با آنچه باید روی دهد
برای مواجهه با آنچه روی می دهد

شکیبیدن
گشاده بودن
تحمل کردن
آزاده بودن

*

Margut Bickel شعر از مارگوت بیکل
ترجمه شاملو

Advertisements

~ by safrang on August 31, 2007.

One Response to “شکیبیدن”

  1. This is beautiful and… thanks for putting this.. I think we all need it sometimes…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: