جمعه و خمیازه های کشدار

جمعه ی ساکت
جمعه ی متروک
جمعه ی چون کوچه های کهنه، غم انگیز

*

جمعه ی اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موذی کشدار

*

فروغ فرخزاد

***

while on this note, i shall do you the favor of recommending this lovely little number by the emerging artist whose name my memory presently witholds:

Saturday
Saturday
What a Lazy Little Day…

Advertisements

~ by safrang on August 9, 2007.

One Response to “جمعه و خمیازه های کشدار”

  1. وقتی شعری را از کسی نقل می کنید به رسم الخط او که سالها بر رویش فکر کرده وفادار باشید.

    جمعه ساکت نه جمعه ی ساکت.

    نوشت آیین ( رسم الخط ) جمعه ی ساکت مربوط به دوره ادبی این شعر نیست.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: