وسیع باش و تنها

.سفر مرا به زمین های استوایی برد

و زیر سایۀ آن “بانیان” سبز تنومند

:عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد

.وسیع باش، و تنها، و سربه زیر، و سخت 

 

سهراب سپهری ، از منظومۀ بلند (مسافر)     ء

Advertisements

~ by safrang on January 21, 2007.

One Response to “وسیع باش و تنها”

  1. […] آن بانیان سبز تنومند :عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد وسیع باشد و تنها و سر بزیر و سخت از سهراب […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: